Taxta pəncərələrin yapışdırılması

KLEIBERIT D3 yapışqanı olan 303 on illərdir istifadə olunur və sertleştirici ilə və ya sərtləşdiricisiz tətbiq edilmədən asılı olaraq DIN EN 204ə uyğun olaraq D3 və ya D4 stres qrupuna aid olur. Digər bir klassik, boşluq doldurma xüsusiyyətləri olan bir komponentli PU yapışdırıcısı olan PU yapışqan 501. Gəmi inşası üçün sınaq sertifikatı ilə təchiz olunmuşdur (IMO FTPC hissə 5 & 2, modul B).

Yapışqan

  • PVAC Yapışqanı KLEIBERIT 303,0

  • PUR Yapışqanı KLEIBERIT 501,0